Vásárlási útmutató

Általános tudnivalók, vásárlási feltételek

A www.ixow.hu internetes üzletben - a továbbiakban Internetes Üzlet - történő vásárlás elektronikus úton, az interneten keresztül a www.ixow.hu web-címen, vagy személyesen üzletünkben – 9021. Győr, Király utca 8. - lehetséges.

Az Internetes Üzletben bárki vásárolhat, aki elfogadja a jelen üzletszabályzatot, valamint azt magára nézve kötelező jellegűnek tekinti. Az Internetes Üzletben történő megrendeléssel minden fogyasztó kijelenti, hogy elfogadja a jelen üzletszabályzatot és tisztában van a rendelés menetével. Az Internetes Üzlet tartalmának böngészéséhez és az ott történő tényleges vásárláshoz nem szükséges regisztráció.

A felelősség korlátozása

Az Internetes Üzletben való vásárlás feltételezi a fogyasztó részéről a világháló működésének-, valamint korlátainak ismeretét, elfogadását, különös tekintettel az esetlegesen felmerülő technikai hibákra. Az Internetes Üzlet semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltakért, bármilyen okból is következtek be:

- Bármilyen, az Internetes Üzletben történő vásárlás során alkalmazott kommunikációs eszközben történt meghibásodás.

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az Internetes Üzlet akadálytalan működését és az abban történő vásárlást.

- Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei.

- Bármely szoftver nem megfelelő működése, vagy működtetése.

- Bármely elektronikus-, és/vagy postai levél, valamint bármilyen adat elvesztése.

Különböző változtatások jogának fenntartása:

Az Internetes Üzlet bármikor szabadon megváltoztathatja bármely terméke árát, vagy a teljesítés határidejét. Az Internetes Üzlet szabadon-, felelősségre vonás terhe-, indoklási- és értesítési kötelezettség nélkül módosíthatja a vásárlás feltételeit, szabályait és/vagy magát az Internetes Üzlet web-felületét, valamint annak bármely tartalmát. Bármely módosítás és változtatás abban az időpontban lép életbe, amikortól a fogyasztó számára az Internetes Üzlet web-felületén közzé lett téve és az bárki számára szabadon hozzáférhető. Az a fogyasztó, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, a továbbiakban nem jogosult vásárolni az Internetes Üzletben.

Abban az esetben, ha a fogyasztó bármilyen formában megsérti a jelen üzleti szabályzat bármely pontját, az Internetes Üzlet szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját-, elküldött megrendelését. Ezen döntés ellen a fogyasztó nem jogosult fellebbezni.

Regisztráció

Az Internetes Üzlet tartalmának böngészéséhez, valamint az ott történő vásárláshoz nem szükséges az ingyenes regisztrációs folyamat elvégzése. Az Internetes Üzlet semmilyen formában nem vállal felelősséget a vásárlás tényleges elindításához szükséges adatlap kitöltésekor megadott hibás adatokból eredendő téves teljesítésekért.

A megrendelés menete

- Böngészés után a kiválasztott termékek kosárba helyezése

- Adatok megadása

- Szállítási mód megadása

- Fizetési mód megadása

- A kosárban lévő termékek ellenőrzése, az esetleges módosítások elvégzése

- A megrendelés megerősítése, majd elküldése

A rendelés elküldése után az Internetes Üzlet egy megerősítő e-mail üzenetet küld az adatmegadás során közölt e-mail-címre. Kérjük, hogy a rendelés elküldése után minden esetben azonnal ellenőrizze, a megerősítő levél megérkezését, valamint annak részletes tartalmát is. Amennyiben megerősítő e-mailt nem kap, vagy annak tartalmában bármilyen hiba mutatkozik, kérjük, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal! Intézkedni kizárólag a csomag feladása előtt tudunk, így kérjük, amennyiben bármilyen hibát észlel a rendelésben, netán nem kapott megerősítő e-mailt, mindezt a lehető legrövidebb időn belül jelezze az Internetes Üzlet felé. A megerősítő levél automatikusan generálódik a rendszerben, tehát a rendeléskori állapotot igazolja vissza a fogyasztónak és az Internetes Üzletnek egyaránt.

Azonos időben leadott rendelések:

Azonos időpontban-, két különböző fogyasztótól ugyanarra a termékre feladott rendelés esetén előfordulhat, hogy mindkét vásárlónak azonnal elérhetőként jelzi a rendszer a terméket. Amennyiben az adott árucikkből mindössze egyetlen darab található az Internetes Üzlet raktárában, természetesen nem tudjuk mindkét rendelést azonnal teljesíteni. Ilyen eset csak nagyon ritkán fordul elő, de amennyiben mégis megtörténne, az Internetes Üzlet a lehető leghamarabb értesítést küld erről a fogyasztóknak.

A terméket ábrázoló képek és a leírás tartalma közötti lehetséges eltérések:

Egyes termékek esetén előfordulhat, hogy a termék mellett megadott kép és a termék leírása nem tökéletesen megegyező. Az Internetes Üzlet mindent megtesz annak érdekében, hogy ilyen eset ne-, vagy csak ritkán fordulhasson elő, azonban ezeket az eltéréseket nem tudjuk teljesen kiszűrni, ezért minden fogyasztót arra kérünk, hogy amennyiben kétely merül fel a megjelenített kép és a leírás azonossága között, jelezze azt nekünk e-mailben, vagy telefonon, de mindenképpen érdeklődjön a vásárlás előtt!

Kiszállítás és áruátvétel

A szállítás folyamata:

Az Internetes Üzletben megrendelt termékeket jelenleg kizárólag Magyarország területén-, vagyis csak belföldre szállítjuk ki. A szállítást futárcég szállítja ki a megrendelő által megadott címre, a feladás időpontjától számított 2 munkanapos időgaranciával. A futárszolgálat SMS-ben vagy e-mailben úgynevezett Elektronikus előrejelzést küld a címzettnek a küldemény kiszállításának napján az átvételről. A futárcég a küldeményt 2 alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, a futár a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. Ha a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, a futárcég egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. A futárszolgálat a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kiszállítását. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a futár a címhelyen ismételten értesítőt hagy, amelyen feltünteti azt a postahivatalt, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a címzett átveheti a küldeményt. A megrendelőnek a címhelyen hagyott második értesítéstől számítva 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy az értesítőszelvényen megjelölt postahivatalban átvegye a számára megküldött csomagot. Amennyiben a csomagot a címzett 5 munkanap elteltével sem veszi át a megjelölt postahivatalban, a küldemény automatikusan visszakerül az Internetes Üzletbe. Ebben az esetben a megrendelő tudomásul veszi, hogy az Internetes Üzlet a továbbiakban megtagadhatja a megrendelő kiszolgálását, folyamatban lévő egyéb megrendeléseit pedig szabadon érvénytelennek nyilváníthatja.

A rendelés beérkezése és a kiszállítás megkezdése:

Az Internetes Üzlet által megbízott futárszolgálat csak munkanapokon-, hétfő és péntek között teljesíti a megrendelések kiszállítását. A péntek 12.00 óra és vasárnap 24.00 óra között beérkezett rendeléseket, csak a következő naptári hét első munkanapjától számított szállítási határidővel tudjuk a megrendelőhöz eljuttatni. Az Internetes Üzlet a feladástól számított 2 munkanapos időgaranciával juttatja el a csomagot a megrendelőhöz.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a futárszolgálat hétfő és péntek között azokon a napokon, nem teljesít kiszállítást, amelyek az adott naptári évben ünnepnapként, vagy munkaszüneti-napként vannak feltüntetve. Ebben az esetben a szállítás teljesítésének határideje a munkaszüneti-, vagy ünnepnapok időtartamával automatikusan meghosszabbodik!

A fogyasztó tudomásul veszi továbbá, hogy a szállítási határidők komplett kerékpárok esetében eltérőek. Ez általában 1-2 munkanapos csúszást jelent a teljesítésben.

Csomagolás:

A fogyasztó a rendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy a megrendelt termékek nem minden esetben kerülnek gyári csomagolásban kiszállításra. Az Internetes Üzlet fenntartja a jogot arra, hogy a csomagok kézbesítéséhez, nem gyári-, esetenként már használt csomagoló anyagokat használjon fel.

Átvétel:

Kérjük, átvételkor mindenképp ellenőrizze a csomag épségét és tartalmát! A csomag ellenőrzésének mellőzése esetén a hiányzó-, hibás-, netán hibás címre küldött termékekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Amennyiben a fogyasztó egy szabályos-, és minden tekintetben kifogásmentes módon teljesített rendelést nem vesz át, ebből kifolyólag pedig a futárszolgálat az Internetes Üzlet költségén visszajuttatja a csomagot a feladóhoz, az Internetes Üzlet fenntartja a jogot arra, hogy a fogyasztó kiszolgálását a jövőben megtagadja.

Szállítási díjak:

Az Internetes Üzlet a szállítási költséget komplett csomagra számít fel, belföldön, távolságtól-, mérettől függetlenül. A szállítási díjat kizárólag a vásárlási érték befolyásolja!

Belföldi szállítási díjak, amelyek kizárólag Magyarország területén belül érvényesek:

- 1-50.000 forint-, nettó összegű vásárlás esetén a csomag tömegétől és méretétől függetlenül egységesen:

Bruttó 1750 forint/csomag

Lehetséges-e a személyes átvétel?

Igen, lehetséges az alábbi címen:

9021. Győr, Király utca 8. BikeLike Kerékpárüzlet és Műhely

A csomag kizárólag az üzlet nyitvatartási ideje alatt vehető át.

Nyitvatartási idő:

Hétfő – Péntek: 10.00-17.30 (kivéve ünnep-, munkaszüneti nap, vagy előre nem tervezett szabadnap)

Szombat: 09.00-12.30

Az Internetes Üzlet szállítási díjat személyes átvétel esetén nem számít fel. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy az Internetes Üzlet személyes átvétel esetén a megrendelt terméket nem látja el csomagolással.

Kerékpárok kiszállítása:

A vállalt szállítási határidők komplett kerékpárok esetében eltérnek, a többi termék szállítási határidejétől. A fogyasztó a jelen üzletszabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a komplett kerékpárok esetében a szállítás teljesítése általában 1-2 munkanap késedelmet szenvedhet a többi árucikk kiszállításának idejéhez képest.

Kérjük időpontért telefonon egyeztessen a következő telefonszámon: 00 36 70/332-54-30

Fizetés

Az Internetes Üzletben való fizetés az alábbi módokon lehetséges:

- Készpénzes fizetés - Személyes átvétel esetén: A megrendelt termékeket a fogyasztó személyesen veszi át a következő címen: 9021. Győr, Király utca 8.; BikeLike Kerékpárüzlet és Műhely. A személyes átvétel kizárólag a következő időpontokban lehetséges: Hétfő-Péntek: 10.00-17.30, illetve Szombaton: 9.00 és 12.30 között. Az Internetes Üzlet személyes átvétel esetén a megrendelt termékeket szállítási csomagolással nem látja el, szállítási-, és csomagolási költséget nem számít fel. Személyes átvétel esetén a fogyasztó csak a rendelt termék vételárát köteles megtéríteni. Készpénzes fizetés esetén a megrendelőnek a rendeléstől számított legfeljebb 2 munkanap áll rendelkezésére átvenni az árucikkeket. Amennyiben a fogyasztó 2 munkanapon belül személyesen nem veszi át megrendelését, a szóban forgó termékeket az Internetes Üzlet automatikusan elérhetővé teszi más megrendelők számára is, a megrendelt termékekre vonatkozó addigi foglalást pedig felelősségre vonás terhe nélkül semmisnek tekinti.

- Fizetés banki átutalás útján - Megrendelés házhozszállítással: Abban az esetben, ha a fogyasztó a terméket kiszállítással rendeli meg, fizetésre kizárólag banki átutalással van lehetősége. Ebben az esetben a fogyasztó a fizetendő teljes összeget, az esetlegesen felmerülő szállítási költséggel együtt banki átutalás útján előre fizeti meg az Internetes Üzlet webcímén (Kapcsolat menüpont) feltüntetett bankszámlaszámra.

A vásárlástól való elállás joga

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítás megkezdése előtt a vásárlástól elállni. A vásárló ezen szándékát elektronikus levélben, vagy telefonon jelezheti számunkra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy elektronikus levél küldése esetén, a vásárlástól való elállás jogának figyelembevételéhez, kizárólag az Internetes Üzlet levelező programjába való beérkezés tényleges idejét tudjuk elfogadni, nem pedig a levél feladásának időpontját!

A vevő a termék átvételét követő 14, azaz tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól és e határidőn belül - a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26) Kormányrendelet szerint - visszajuttathatja a terméket az Internetes Üzletbe. Ebben az esetben, az elállási jog gyakorlása miatt a vevő viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő összes költséget! A vásárlástól való elállás esetén az Internetes Üzlet az áru ellenértékét a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14, azaz tizennégy napon belül visszatéríti. Az eladó kizárólag használatba nem vett-, sérülésmentes-, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat!

Garancia, szavatosság

Az Internetes Üzlet, az eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő időtartamú, de a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az internetes üzlet szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Az Internetes Üzletben megvásárolt kerékpárokra a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatályos és alkalmazandó. A rendelet értelmében a kerékpárok esetében a jótállás időtartama 1, azaz egy év. A jótállási határidő a megvásárolt termék, fogyasztó részére történő átadásának időpontjával kezdődik meg. Mivel a kerékárok üzembe-helyezését az Internetes Üzlet saját munkatársakkal végezteti el, ezért az üzembe helyezés dátuma pontosan megegyezik az átadás időpontjával. Figyelem a jótállás kizárólag rendeltetésszerű használat esetén érvényesíthető! Minden nem-rendeltetésszerű használatból származó sérülés vagy meghibásodás a jótállás megszűnését vonja maga után!

A termékek meghibásodása esetén az alábbi elérhetőségeinken kérhet bővebb felvilágosítást a teendőkről:

- elektronikus levélcím: ixow@ixow.hu

- telefon: 00 36 70/332-54-30

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján az Internetes Üzlet, a hibás teljesítés miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során a rendelet szabályai szerint jár el, és a fogyasztó kárára attól nem tér el.

A garanciális hiba miatt visszaküldött termékek szállítási költségei a vásárlót terhelik. Az utánvéttel küldött csomagokat az Internetes Üzlet nem veszi át, azt minden esetben visszairányítja a feladónak.

Az Internetes Üzlet a megvásárolt termékeket csak abban az esetben köteles kicserélni, ha azok bizonyítottan hibásak. Garanciális ügyintézésre visszaküldött termékeket kizárólag blokkal vagy számlával együtt fogadunk el! A garanciális ügyintézés feltétele továbbá, hogy a fogyasztó a vitatott problémát részletesen kifejtve-, írásban mellékelje a szóban forgó termékhez. Blokk-, és vagy számla-, valamint az esetleges meghibásodás részletes, írásban történő kifejtésének hiányában a garanciális ügyintézést nem tudjuk lefolytatni. Kérjük, hogy garanciális probléma esetén mindig juttassa el hozzánk a pontos elérhetőségét, hogy munkatársunk fel tudja venni Önnel a kapcsolatot!

A garanciális problémával rendelkező termékek postacíme a következő:

9027 Győr, Stadion utca 3. Dagata Kft.

Termékek visszaküldése:

A visszaküldött termékek szállítási költségét - összhangban a hatályos jogszabályokkal – kizárólag a garanciális eset jogossága esetén térítjük meg. Mivel a garanciális probléma jogossága csak utólag eldönthető, ezért utánvéttel küldött csomagokat az Internetes Üzlet nem vesz át.

Az Internetes Üzletet üzemeltető cég adatai:

Cím: 9027 Győr, Stadion utca 3.

Telefon: +36 70/332-54-30

E-mail: ixow@ixow.hu

Adószám: 13098889-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-011468

Adatvédelem

A vásárlók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden fogyasztónak joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes, általa az Internetes Üzletben megadott adatot. Ez alól kivételt képeznek azonban azok a számla adatok, melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény kötelez. Az Internetes Üzlet a fogyasztók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja (pl.: Posta, egyéb futárszolgálat szolgálat, etc.). Az alvállalkozó(k) az Internetes Üzlet által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

Kosár

A kosár jelenleg üres!

Bejelentkezés
Bejelentkezve marad
A BikeLike webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás